مستندات راهبری

بازگشت
چاپ

 

 

   - راهنمای کاربری 1: راهنمای کاربری نحوه دریافت حق بیمه

 

- راهنمای کاربری 2راهنمای کاربری نحوه تولید کد شناسه

 

- راهنمای کاربری 3: راهنمای کاربری دریافت حق بیمه از طریق دستگاه Pos

 

- راهنمای کاربری 4: راهنمای کاربری نحوه ارسال پیام

 

- راهنمای کاربری 5:راهنمای کاربری نحوه تحویل و واگذاری اسناد مالی

 

- راهنمای کاربری 6:راهنمای کاربری واریز حق بیمه از درگاه بانک ملت

 

- راهنمای کاربری 7: نحوه بررسي وضيعت اقساط اعلاميه بدهکار در نرم افزار فناوران

 

- راهنمای کاربری 8: صندوق نقدی دریافت نمایندگان

 

- راهنمای کاربری 9:راهنمای کاربری نحوه دریافت حق بیمه از طریق pc pos

 

- راهنمای کاربری 10: بررسی و رفع مشکلات احتمالی در سیستم فناوران

 

- راهنمای کاربری11: نحوه جایگزینی رسید حق بیمه

 

- راهنمای کاربری 12: راهنمای کاربری نحوه واگذاری و برگشت چک - جایگزنی و استرداد چک 

 

 - راهنمای کاربری 13:راهنمای آموزشی سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام)


- راهنمای کاربری14: دستورالعمل سامانه داناکارت

  

 - راهنمای کاربری15: راهنمای اخذ گزارش از گزارشات Data WhareHouse

 

 - راهنمای کاربری16: راهنمای استعلام بیمه گذار- ثبت Vin - استعلام بیمه نامه سال قبل

  

 - راهنمای کاربری17: تغییرات سخه 8.29 فناوران

 - راهنمای کاربری18: راهنمای اموزش نرم افزار جام

 

 سه شنبه، 29 مهر 1393 ساعت 11:05:03
سه شنبه، 11 خرداد 1400 ساعت 08:16:23
مدیریت
34382