بیمه های اتومبیل

بازگشت
چاپ

درباره بیمه های اتومبیل

 از آنجا که امروزه اتومبیل، نقش مهمی در زندگی مردم پیدا کرده است و تقریباً اقشار مختلف با آن سر و کار دارند ، لذا به نوعی همه مردم درگیر مسائل مربوط به بیمه اتومبیل می باشند . این مسئله باعث شده تا بیمه اتومبیل از ویژگی خاصی برخوردار گردد. در حال حاضر بیمه های مرتبط با اتومبیل به سه دسته بیمه بدنه ، بیمه شخص ثالث و حوادث راننده تقسیم میشوند.                                     

   


دوشنبه، 01 دی 1393 ساعت 09:15:52
سه شنبه، 08 مرداد 1398 ساعت 08:38:09
مدیریت روابط عمومی
139058