بازگشت بازگشت
امور مجامع و سهامداران

امور سهام 

آخرین وضعیت سهام

پرداخت سود

مجامع 

افزایش سرمایه

 سامانه اطلاع رسانی سهامداران

گواهینامه حق تقدم 


تاریخ انتشار:دوشنبه، 29 مرداد 1397 ساعت 13:48:04 تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه، 21 آذر 1397 ساعت 13:32:00 توسط:مدیریت روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:4800

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved