بازگشت بازگشت
فرمهای تخصیص شرکت نمایندگی

- فرم مشخصات

- تعهدنامه

- اساسنامه

- فرم پولشویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ انتشار:سه شنبه، 16 تیر 1394 ساعت 08:59:02 تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه، 09 اسفند 1394 ساعت 10:43:51 توسط:مدیریت روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:13905

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved