بازگشت بازگشت
بیمه های عمرو پس انداز

 

درباره بیمه های عمر و پس انداز 

بیمه هاي زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه اي در جهان به ویژه در کشورهای توسعه يافته می‌باشد. هدف اساسی اين بیمه‌ها علاوه بر تأمین پوشش های بیمه ای ایجاد ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از آن در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.ادامه مطلب...                                                                                                                                                                      

   
انواع بیمه
مشتریان
خطرات تحت پوشش
خطرات خارج ازتعهد
تخفیف عدم خسارت
راهنمای خرید
راهنمای دریافت خسارت
مقالات
فرمها
خسارات بزرگ

 انواع بیمه‌های عمر

  1.  به شرط حيات    
  2.  به شرط فوت
  3.  مختلط پس انداز

 شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که قرارداد را به نفع خود یا افراد دیگر منعقد نموده و مشخصات آنان در فرم مربوطه قید می گردد. 

خطرات استثناء شده در بيمه عمر

خودكشي : هرگاه بيمه شده در طول مدت دو سال اوليه از مدت بيمه اش خودكشي كند شركت تنها اندوخته او را به "استفاده كننده" خواهد داد.

قتل : در صورتيكه ذينفعي باعث قتل بيمه شده گردد از دريافت سهمش از منافع بيمه نامه محروم خواهد شد ليكن سهام بقيه افراد ذينفع پرداخت خواهد گرديد .

جنگ : در صورتيكه بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي يا تدافعي يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظامي در مقابل تهاجم نيروي متخاصم داشته باشد ، فوت شود شركت فقط اندوخته بيمه تا روز وقوع حادثه را پرداخت خواهد نمود . اگر بيمه شده به عنوان يك فرد نظامي يا در تشكيلات نظامي تحت هر عنواني به جنگ فرستاده شود بيمه او از تاريخ اعزام به حالت تعليق در مي آيد ، حتي اگر شركت بر اثرعدم اطلاع از وضع بيمه شده به دريافت حق بيمه ادامه داده باشد . در اين صورت هرگاه خطري براي بيمه شده پيش آيد بيمه گر فقط اندوخته تا روز تعليق بيمه او را پرداخت خواهد نمود و حق بيمه هاي اضافي دريافتي بعد از تاريخ تعليق هم برگشت داده مي شود.

بيمه نامه معلق ، شش ماه پس از ختم عمليات جنگي يا برگشت

بيمه شده به حال غيرنظامي ، با در نظر گرفتن شرايط (برقراري مجدد بيمه نامه) مذكور در ماده 6 به حالت اوليه اعاده خواهد شد.

در صورتيكه بيمه شده در كشوري كه در حال جنگ است فوت شود افراد ذينفع از منافع بيمه نامه بايد ثابت كنند كه فوت او به علت ورود به عمليات جنگي نبوده و بيمه او نبايد به حالت تعليق درآمده باشد، در غير اينصورت شركت فقط اندوخته بيمه او را پرداخت خواهد كرد .

عمليات پليسي عمليات نظامي محسوب نمي شود .

بيماري - در صورت فوت بيمه شده در اثر بيماري ايدز يا هپاتيت در دو سال اول قرارداد و اعتياد به مواد الكلي يا مواد مخدر در طول مدت قرارداد تنها اندوخته بيمه پرداخت خواهد شد .

خروج غيرقانوني– درصورت خروج بيمه شده به صورت غيرقانوني و يا بدون رواديد سرمايه بيمه نامه قابل پرداخت نخواهد بود .

خطر مسافرت هوايي -

1- بيمه گر بدون دريافت حق بيمه اضافي غرامت فوت ناشي از خطرات مسافرت هوايي بيمه شده را تعهد مي كند مشروط بر اينكه بيمه شده به عنوان مسافر عادي و در خطوط حمل و نقل تجاري مجاز مسافرت كند.

2- هيچ يك از خطرات ناشي از مسابقه سرعت و اكتشاف و پروازهاي آكروباتي و هر نوع تمرينهاي مربوط به آنها مشمول اين قرارداد نمي باشد و در صورت بروز خطر در اين موارد بيمه گر فقط مبلغ ذخيره رياضي را تا روز حادثه پرداخت خواهد نمود .

3-بيمه شده بدون اطلاع قبلي و پرداخت حق بيمه اضافي مي تواند به تمام دنيا به استثناي مناطق حاره و قطبي مسافرت و اقامت نمايد .

 خطرات استثناء شده در بيمه حادثه

الف- خودكشي و يا اقدام به آن.

ب- صدمات بدني كه ‌بيمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

ج- مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د- استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب‌آور بدون تجويز پزشك.

هـ - ارتكاب ‌بيمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.

و- هر نوع ديسك و يا فتق ‌بيمه‌شده.

ز– بيماري و ابتلا به جنون ‌بيمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.

ح- فوت ‌بيمه‌شده به علت حادثه ناشي از عمد ذينفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت). در اين صورت ‌بيمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

ط- جنگ (به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامي كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

ي- زمين لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌اي.

ك- ورزش‌هاي رزمي و حرفه‌اي، شكار، سواركاري، قايق‌راني، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي، اكتشافي و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي (مسابقه‌اي)، هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر، غواصي، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.

تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهاي ط، ي و ك با موافقت كتبي ‌بيمه‌گر و اخذ ‌حق‌بيمه مربوطه قابل پوشش است و براي پوشش بند ط رعايت موارد زير ضروري است:

۱- بيمه گذار یا ذینفع نبايد در تحقق خطر بيمه‌شده مشاركت داشته باشد.

۲- بيمه‌گر مي‌تواند با ارسال اخطار كتبي ۱۰ روزه پوشش بيمه‌اي موضوع بند مذكور را لغو نمايد.

 تبصره۲- مؤسسات بيمه مي‌توانند با اخذ موافقت قبلي از بيمه مركزي خطرات اضافي ديگري را ‌بيمه نمايند.

استثنائات در  بیمه مسافرين خارجي

1- بيماري سابقه دار ،‌ابتلاي مجدد به بيماري مزمن يا ادامه دار و يا عوارضي كه بيمه شده قبلاً‌ از آن آگاهي داشته و قبل از شروع پوشش  بيمه اي براي آن تحت درمان بوده يا مي باشد. دوران نقاهت جزئي از دوران بيماري محسوب نمي شود.

2- جنگ ، تجاوز نظامي ، اقدام دشمن خارجي ، ‌عمليات تروريستي و خصمانه (اعم از اعلام شده يا نشده). 

3-   خودكشي ، صدمات عمدي وارده به خود ،‌ مباشرت ،‌مشاركت يا معاونت در عمل مجرمانه .

4- شركت در مسابقه اسب دواني ،‌ مسابقه دوچرخه سواري و هر نوع مسابقه يا نمايش با وسايل موتوري و شركت در تمرينات و مسابقات ورزشي حرفه اي نظير كوه نوردي (صعود حرفه اي )‌ ،‌ هوانوردي وهرگونه پرواز ،‌غارنوردي ،‌ غواصي ،‌ورزشهاي زمستاني يا تمرين به منظور شركت در مسابقات رسمي و يا نمايش و يا هرگونه ورزش و تفريحي كه بطور معمول و معقول خطرناك تلقي مي شود .

5-   آلودگي ناشي از تشعشعات هسته اي .

6-   زايمان در خلال سه ماه مانده به موعد زايمان و سقط جنين اختياري .

7- آثار جزئي و يا كلي ناشي از مصرف مواد مخدر ،‌مشروبات الكلي و داروهاي روان گردان به استثناي داروهايي كه با تجويز پزشك ذيصلاح مصرف شده باشد.

8-   ريسك هاي شغلي بيمه شده كه طبق قانون به عنوان حوادث شغلي و كار قلمداد مي شود.

9-   اختلالات مادرزادي و بيماري هاي ناشي از آن .

10- پيشگيري يا واكسيناسيون.

11-عوارض ناشي از فيزيوتراپي .

12- انرژي درماني ، آفتاب درماني ، درمان به منظور زيبايي و ‌معالجه از طريق چشمه هاي آب معدني .

13-عوارض ناشي از بيماري هاي رواني و جنون 

 

 

بيمه نامه هاي عمر و پس انداز و حوادث انفرادي : در صورت وقوع هر يك از خطرات تحت پوشش بيمه نامه در طول مدت اعتبار بيمه نامه ،‌بيمه گذار و بيمه شده مي توانند به واحد صادركننده بيمه نامه (شعبه يا نمايندگي بيمه دانا )‌ مراجعه و مدارك لازم را جهت تشكيل پرونده خسارت ارائه نمايند.

بيمه نامه هاي مسافرين به خارج از كشور : در صورت وقوع هر يك از خطرات تحت پوشش بيمه نامه در خارج از كشور درطول مدت اعتبار بيمه نامه ،‌ بيمه شده مي تواند حداكثر ظرف 168 ساعت(7روز) با شماره تلفنهاي ذكر شده در بيمه نامه تماس و اعلام خسارت نمايد چنانچه بيمه شده در طول مسافرت پس از تماس و اعلام موضوع به شركت خارجي در كشور مقصد موفق به دريافت خسارت خود نشده باشد پس از بازگشت به ايران با در دست داشتن مدارك لازم و اعلام كد رهگيري دريافتي از شركت خارجي به محل صدور بيمه نامه مراجعه نمايد.

 *مدارك لازم جهت تشكيل مراحل اوليه پرونده فوت در بيمه هاي عمر وحوادث انفرادي :

1- ارائه تقاضاي كتبي توسط ذينفع بيمه نامه مبني بر شرح كامل علت و زمان فوت به شعبه صادر كننده بيمه نامه

 2-اصل بيمه نامه و اوراق ضميمه آن .در بيمه نامه هاي عمر ارائه  كليه دفترچه هاي پرداخت اقساط حق بيمه الزامي است.

3- اصل يا تصوير برابر با اصل خلاصه رونوشت وفات،  گواهي فوت پزشكي قانوني ، گزارش معاينه جسد پزشكي قانوني در موارد مرتبط از قبيل :  فوت بعلت حادثه و يا فوت مشكوك و كمتر از 24 ساعت ، كليه گزارشات نيروي انتظامي ويا ساير مراجع ذيصلاح( در صورت فوت بعلت حادثه) ، گواهي حصر وراثت چنانچه استفاده كنندگان وراث قانوني باشند .

4-اصل كليه مدارك بيمارستاني شامل :گواهي پزشك معالج مبني تاريخ شروع بيماري و شرح سير بيماري ، شرح حال اوليه بيمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش يا عكس راديولوژي و اسكن،  صورتحساب بيمارستان ، گواهي فوت بيمارستاني و ساير مدارك مربوطه.

5- رونوشت برابر اصل كليه صفحات شناسنامه  متوفي (بيمه شده ) و ذينفع بيمه نامه.

6- دفترچه بيمه درماني و سوابق درماني مرتبط با بيماري .

6- گواهينامه معتبر بيمه شده متناسب با وسيله نقليه مورد استفاده در صورتيكه حادثه بر اثر رانندگي باشد.

 *مدارك لازم جهت تشكيل مراحل اوليه پرونده نقص عضو و از كار افتادگي بر اثر حادثه در بيمه هاي عمر وحوادث انفرادي :

1- ارائه تقاضاي كتبي توسط بيمه گذار يا بيمه شده مبني بر شرح كامل علت و زمان حادثه به شعبه صادر كننده بيمه نامه

2-اصل بيمه نامه و اوراق ضميمه آن .در بيمه نامه هاي عمر ارائه  كليه دفترچه هاي پرداخت اقساط حق بيمه الزامي است.

.3-اصل يا تصوير برابر با اصل گزارشات نيروي انتظامي  يا ساير مراجع ذيصلاح در رابطه با حادثه .

4- اصل يا تصوير برابر با اصل گواهي پزشكي قانوني يا نظريه كميسيون پزشكي صادره از سوي بيمه سازمان تامين اجتماعي يا خدمات درماني.

5-اصل كليه مدارك بيمارستاني شامل :گواهي پزشك معالج مبني برشرح سير بيماري ، شرح حال اوليه بيمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش يا عكس راديولوژي و اسكن،  صورتحساب بيمارستان و ساير مدارك مربوطه.

6- گواهينامه معتبر بيمه شده متناسب با وسيله نقليه مورد استفاده در صورتيكه حادثه بر اثر رانندگي باشد.

 *مدارك لازم جهت تشكيل مراحل اوليه پرونده هزينه پزشكي در بيمه هاي  عمر و حوادث انفرادي :

1- ارائه تقاضاي كتبي توسط بيمه گذار يا بيمه شده مبني بر شرح كامل علت و زمان خسارت به شعبه صادر كننده بيمه نامه

2-اصل بيمه نامه و اوراق ضميمه آن .

3-. اصل كليه مدارك پزشكي شامل :گواهي پزشك معالج مبني برشرح سير بيماري ، شرح حال اوليه بيمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش يا عكس راديولوژي و اسكن، نسخ ويزيت و داروخانه يا صورتحساب بيمارستان و ساير مدارك مربوطه" درصورتيكه بيمه شده تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي ويا خدمات درماني و........باشد ارائه مدارك اصل يا برابر بااصل درماني به انضمام چك بيمه گر اوليه الزامي ميباشد"

4- اصل يا تصوير برابر با اصل گزارشات نيروي انتظامي  يا ساير مراجع ذيصلاح در رابطه با حادثه

5- گواهينامه معتبر بيمه شده متناسب با وسيله نقليه مورد استفاده در صورتيكه حادثه بر اثر رانندگي باشد.

 *مدارك لازم جهت تشكيل مراحل اوليه پرونده هزينه بيمارستاني امراض سخت دربيمه عمر جامع ارمغان زندگي:

1- ارائه تقاضاي كتبي توسط بيمه گذار يا بيمه شده مبني بر شرح كامل علت و زمان بيماري به شعبه صادر كننده بيمه نامه

2-اصل بيمه نامه و اوراق ضميمه آن بهمراه دفترجه پرداخت اقساط حق بيمه .

3-. اصل كليه مدارك پزشكي شامل :گواهي پزشك معالج مبني برتاريخ شروع و شرح سير بيماري ، شرح حال اوليه بيمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش يا عكس راديولوژي و اسكن، نسخ ويزيت و داروخانه يا صورتحساب بيمارستان و ساير مدارك مربوطه" درصورتيكه بيمه شده تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي ويا خدمات درماني و........باشد ارائه مدارك اصل يا برابر بااصل درماني به انضمام چك بيمه گر اوليه الزامي ميباشد" 

4- دفترچه بيمه درماني و سوابق درماني مرتبط با بيماري .

 *مدارك لازم جهت تشكيل پرونده خسارت در بيمه هاي مسافرين به خارج از كشور :

- اعلام خسارت از طريق تماس بيمه شده یا ارسال نمابر با شماره تلفنهاي ذكر شده در بيمه نامه حداكثر ظرف 168 ساعت ( 7 روز ) و استفاده از پوشش هاي مرتبط در كشور مقصد .

چنانچه بيمه شده درطول مسافرت پس از تماس و اعلام موضوع به شركت خارجي در كشور مقصد ، موفق به دريافت خسارت خود نشده باشد ، مدارك لازم جهت تشكيل پرونده :

1-  ارائه تقاضاي كتبي توسط بيمه شده مبني بر : تاریخ خروج و ورود به ایران ، کشور مقصد ، شرح كامل علت و زمان خسارت و ذكر شماره و كد رهگيري به واحد صادر كننده بيمه نامه

2- اصل بيمه نامه و پاسپورت

3-اصل كليه مدارك پزشكي شامل :گواهي پزشك معالج مبني برتاريخ شروع و شرح سير بيماري ، شرح حال اوليه بيمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش يا عكس راديولوژي و اسكن، نسخ ويزيت و داروخانه يا صورتحساب بيمارستان و ساير مدارك مربوطه.

4-در صورت تاخير بار : اعلاميه كتبي و يا تاييديه موسسه حمل و نقل هوايي (و يا نمايندگان آن )‌مبني بر تاييديه كتبي ساعات تاخير و دليل تاخير به انضمام اصل صورتحسابهاي مربوط به خريد لوازم ضروري .

5- در صورت فقدان بار : اظهاريه كتبي و يا گواهي شركت هواپيمايي مبني بر تاييد مفقود شدن بار ثبت شده بر حسب كيلو به انضمام اصل صورتحسابهاي مربوط به خريد لوازم ضروري

 مهلت اعلام خسارت

 مهلت اعلام وقوع هر يك از خطرات تحت پوشش بشرح ذیل میباشد:

                              نوع تعهد

                          مهلت اعلام كتبي

فوت

یک ماه

نقص عضو و از کار افتادگی

15 روز

هزینه پزشکی

15 روز

مسافرین خارج از کشور

168 ساعت ( 7 روز )

 

 

 

 

 

 

 

 

این صفحه در حال بروزرسانی می باشد

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved