بازگشت بازگشت
مدیر امور ساختمان،تأسیسات و تدارکات

: مدیر
محمد حسن پیش بین

: سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران *

سوابق کاری : 
* سرپرست کارگاه در پروژه کمپوست کهریزک شرکت الموت ( سال 74 الی 75)  
* کارشناس ساختمان ( سال 76 الی 78) 
* رئیس اداره ساختمان ( سال 79 الی 86)  
* مسئول امور ساختمان و تأسیسات (سال 87 الی91) 
* مدیر ساختمان،تأسیسات و تدارکات (سال 91 تا کنون)   
تلفن :
33963028 -021
نمابر :
33963026- 021
: پست الکترونیک
rojin150@gmail.com
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved