بازگشت بازگشت
معاون فنی بیمه های اشخاص

: معاون فنی
دکتر سید داود حسینی

: سوابق تحصیلی
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی *

دکترای پزشکی *

سوابق کاری : 
* پزشک معتمد بیمه دانا (سال 82-78)  
* مسئول هماهنگی فنی پزشکان معتمد شعب (سال 84-82)  
* جانشین مدیریت در خسارت درمان (سال 86-84)  
* مشاور معاون فنی بیمه های اشخاص (سال 93-86)  
* سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص (سال 93)  
* معاون فنی بیمه های اشخاص (سال 94)  
* عضو  و دبیر کمیسیون پزشکی (سال 93-83)  
* مسئول کمیسیون مهندسی پزشکی شرکت بازرگانی سازمان تأمین اجتماعی 
* مشاور پزشکی مدیر عامل در شرکت بازرگانی سازمان تأمین اجتماعی 
تلفن :
88779869 -021
نمابر :
88779867- 021
: پست الکترونیک
D.Hosseini@dana-insurance.ir
 
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved