بازگشت بازگشت
مدیر روابط عمومی

: مدیر
بهروز میرزایی

: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی *

کارشناسی علوم اجتماعی *

سوابق کاری : 
* دبیر سرویس اجتماعی روزنامه نسیم صبا(سال 82) 
* دبیر سرویس اجتماعی و فرهنگی روزنامه نسیم غرب(سال 82الی83)  
* مدیر اجرایی شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک(سال 83الی86)  
* دبیر سرویس اجتماعی روزنامه بین‌المللی گردشگری حسبان(سال 84)  
* کارشناس پژوهشکده بیمه( سال 86)  
* سرپرست مدیریت امور اداری پژوهشکده بیمه( سال 87)  
* مسئول کارگروه برنامه‌ریزی روابط عمومی همایش بیمه و توسعه(سال 87الی91)  
* رئیس اداره روابط عمومی پژوهشکده بیمه(سال 88 الی 92) 
تلفن :
88770985 -021
نمابر :
88777719- 021
: پست الکترونیک
publicr@dana-insurance.com
 


 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved