بازگشت بازگشت
مدیر روابط عمومی

 
:مدیر
بهروز میرزایی

: سوابق تحصیلی
* کارشناسی ارشد علوم اجتماعی(گرایش جامعه شناسی) 

* کارشناسی علوم اجتماعی(گرایش پژوهشگری) 

سوابق کاری : 

*دبیر سرویس اجتماعی روزنامه نسیم صبا سال 82

 *دبیر سرویس اجتماعی و فرهنگی روزنامه نسیم غرب (سال 82 الی 83)

*مدیر اجرایی شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک(سال 83 الی 86)

* دبیر سرویس اجتماعی روزنامه بین‌المللی گردشگری حسبان سال 84

* کارشناس پژوهشکده بیمه 86

* سرپرست مدیریت امور اداری پژوهشکده بیمه 87

* رئیس اداره روابط عمومی پژوهشکده بیمه (سال 88 تا 92)

 * کارگروه برنامه‌ریزی، روابط عمومی و بین الملل  همایش بیمه و توسعه(سال 87 تا 91)

تلفن :
021-88770985
نمابر :
021-88777719
: پست الکترونیک
publicr@dana-insurance.com
 


 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved