بازگشت بازگشت
مدیر برنامه ، آموزش و بودجه

: مدیر
رضا اکبرزاده

: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد منابع انسانی *

کارشناسی مدیریت دولتی *

سوابق کاری : 
* کارشناس
* رئیس اداره دفتر تحقیقات 
* سرپرست دفتر تحقیقات  
* سرپرست آموزش و تحقیقات  
* مدیریت امور اداری  
* سرپرست مدیریت آموزش، برنامه و بودجه   
تلفن :
33946668 -021
نمابر :
33911413 -021
: پست الکترونیک
r.a1844@gmail.com
 


ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved