بازگشت بازگشت
معاون امور استانها و توسعه شبکه فروش

:  معاون امور استانها و توسعه شبکه فروش
محمود خدادادی

: سوابق تحصیلی
فوق لیسانس مهندسی صنایع -گرایش سیستم و بهره وری 

سوابق کاری : 

* رئیس شعبه خلیج فارس( سال 1374)

 * رئیس شعبه یزد(سال 1375)

* رئیس شعبه اصفهان(سال 1379)

*مدیر هماهنگی امورشعب و نمایندگان (سال1391)

* مدیر امور شعب( سال 1392)

تلفن :
88882343-021
نمابر :
88882835- 021
: پست الکترونیک
M.Khodadadi@dana-insurance.ir
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved