بازگشت بازگشت
مدیر فناوری اطلاعات

: مدیر
عباس هاشم زاده وندی

: سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر *

 
تلفن :
88770825 -021
نمابر :
88791187- 021
: پست الکترونیک
it@dana-insurance.com
 
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved