بازگشت بازگشت
مدیر امور نمایندگان

: مدیر
منصور اکبر حیدری

: سوابق تحصیلی
کارشناس مدیریت بازرگانی *

 
تلفن :
88665459 -021
نمابر :
88879204- 021
: پست الکترونیک
Branch-agents@dana-insurance.com
 
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved