بازگشت بازگشت
رئیس شعبه آبکوه مشهد

علی اصغر محمدزاده اول
رئیس شعبه آبکوه مشهد
mashhad2@dana-insurance.com
051-37267473
051-37266520
:سوابق تحصیلی 
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه*
کارشناسی اقتصاد نظری*

:سوابق کاری 
 کارشناس اقتصادی دفتر تحقیقات جهاد سازندگی خراسان از سال 70 الی 73*
کارشناس فنی از سال 73 الی 77*
 معاون شعبه آبکوه مشهد از سال 77 الی 80*
 رئیس شعبه آبکوه مشهد از سال 80 الی 81*
رئیس شعبه گرگان از سال 81 الی 82*
رئیس شعبه احمدآباد مشهد از سال 82 الی 86*
سرپرست منطقه 2 از سال 86 الی 89*
رئیس شعبه آزادی مشهد از سال 89 الی آبان 97*
رئیس شعبه آبکوه مشهد از آبان 97 تاکنون*

  

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved