بازگشت بازگشت
سرپرست مدیریت امور شعب

 
: مدیر
رامین علمداری 

: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق کاری : 

 * کمک کارشناس خسارت درمان 79 -78

 کارشناس خسارت درمان و امور شعب 87-79

 

 * معاون اداره نظارت و ارزشیابی شعب 91-87

 

* رئیس اداره نظارت و ارزشیابی شعب 95-91 

تلفن :

88208357 -021

نمابر :
88794015- 021
: پست الکترونیک
Branch-affair@dana-insurance.com
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved