بازگشت بازگشت
مدیر بیمه های آتش سوزی

: مدیر
علیرضا ضیائی پور
: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه *
: سوابق کاری
(راه اندازی وسرپرستی اولین شعبه بیمه دانا در اصفهان (سال 73 *
(رییس شعبه امیر کبیر تهران (سال 75 الی 76 *
(سرپرست اداره کل بازاریابی (سال 76 *
(رییس اداره خسارت وسرپرست اداره صدور بیمه های اتومبیل(سال76 الی 77*
(رییس اداره صدور بیمه های اتش سوزی (سال77 الی 79*
( معاون مدیر بیمه های اتش سوزی (سال79 الی 81*
(راه اندازی وسرپرستی شعبه تخصصی بیمه های اموال(سال 81 الی 82*
( مدیر بیمه های اتش سوزی (سال 82 تاکنون*
(کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه (سال 91 *
: تلفن
88770829 -021
: نمابر
88797459- 021
: پست الکترونیک
aziaeipour@yahoo.com
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved