بازگشت بازگشت
مدیر خدمات ویژه

: مدیر
حسینعلی مشیری

: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی *

کارشناسی مدیریت بازرگانی *

سوابق کاری : 
کارشناس خسارت درمان(سال 78 الی 82)
* مسئول نظارت فنی شعب در امور خسارت درمان (سال 83 الی 91)   
* عضو کار گروه تالیف دستورالعمل خسارت درمان(سال 86)  
* معاون اداره خسارت درمان(سال 87 الی 91)  
* مدرس خسارت بیمه های درمان(سال 83 الی 91) 
* مسئول هماهنگی فنی کارشناسان خسارت شعب(سال 87 الی 91)  
* مدیر خدمات ویژه VIP (از سال 91 تاکنون) 
تلفن :
88926016 -021
نمابر :
88804985- 021
: پست الکترونیک
vip@dana-insurance.com
 

 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved