بازگشت بازگشت
مدیر حسابرسي و كنترل داخلي

: مدیر
محسن ایرانشاهی

: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه *

کارشناسی مدیریت دولتی *

سوابق کاری : 
* کارشناس بیمه 
* معاون اداره مدیریت حسابداری داخلی  
* رییس شعبه وحدت 
* رییس شعبه بیهقی  
* رییس شعبه طالقانی  
* رییس مجتمع قراردادهای ویژه  
* مشاور معاون اداری ومالی 
* مدیر حسابرسی و کنترلهای داخلی 
* سرپرست مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگوی به شکایات 
تلفن :
66760810 -021
نمابر :
66760813- 021
: پست الکترونیک
Internal-audit@dana-insurance.com
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved