بازگشت بازگشت
مدیر بیمه های عمر و حادثه جمعی

: مدیر
حسن صنعتی

: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی *

کارشناسی علوم سیاسی *

سوابق کاری : 
* کارشناس فنی 1375  
* معاون اداره صدور درمان جمعی 1376 
* رییس اداره صدور درمان 1378 
* رییس اداره رسیدگی به شکایات و پیشنهادات 1381   
* سرپرست مدیریت دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات 1384  
* مدیردفترارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 1386 
* مدیردفتر هیات مدیره ومدیرعامل 1388 
* مدیر بیمه های عمر و حوادث گروهی 1389 
* بازرس اجرای آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه

* عضو و دبیر کارگروه اجرای آیین نامه مبارزه با رشوه

* عضو اصلی و نایب رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

* عضو شورای نمایندگان

* نظارت بر پرداخت خسارت بیمه های درمان

* نماینده تام الاختیار شرکت درپاسخگویی به شکایات و مطالبات مردم در وزارت امور اقتصادی و

 دارایی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (در زمانهای مختلف با حفظ سمت: 

مسوول نظارت بر وصول مطالبات جاری و پیگیری مطالبات معوقه،عضو کمیته رسیدگی به

تسویه حساب دیون و مطالبات، دبیر شورای معاونین، عضو ودبیر کمیته انتخاب کارمند نمونه)

تلفن :
88916241 -021
نمابر :
88916240- 021
: پست الکترونیک
Grplife-accident@dana-insurance.com
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved