بازگشت بازگشت
مدیر سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی

 
: مدیر 
فرشید جوان

: سوابق تحصیلی
کارشناس حسابداری *

سوابق کاری : 
* حسابرس ( حسابرسی هادی بینات )(سال 78)  
* کارشناس مالی ( سال 78-82) 
* رییس حسابداری (سال82-87)  
* معاون مدیر امور مالی (سال87-91)  
* مدیر امور مالی (سال91-93) 
* مشاور مدیرعامل (سال 93)  
* مدیر سرمایه گذاری و بررسیهای اقتصادی (سال93)   
تلفن :
33963013 -021
نمابر :
33963014- 021
: پست الکترونیک
javan@dana-insurance.com
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved