بازگشت بازگشت
مدیر بیمه های اتومبیل

: مدیر
وحیدرضا باختری

: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مديريت

کارشناسی مدیریت بیمه *

سوابق کاری : 
* کارشناس  
معاون اداره خسارت
* رییس اداره خسارت 
* معاون مدیر بیمه اتومبیل 
* سابقه عضویت در شورای فنی، کمیته طرح و اندیشه، کمیته امور نمایندگان، کمیته بروزرسانی

 اطلاعات، کمیته رده بندی ارزیابان خسارت، کمیته امور سهامداران عمده و ... 
مدیر بیمه های اتومبیل
* عضو کارگروه بیمه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران 
* کارشناس رسمی دادگستری رشته بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران

تلفن :
44093266 -021
نمابر :
44074011- 021
: پست الکترونیک
motor@dana-insurance.com
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved