بازگشت بازگشت
اسامي پزشكان شاغل درشعب سراسركشور

 

ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دکتر عطوفی

اهواز

09161137612

2

دكتر پورمتين

اراك

09183493190

3

دكتر قره آغاجي

اردبيل

09141083612

4

دكتر صفوی پور

اصفهان

09131013631

5

دكتر ضيائي

اصفهان

09133109731

6

دكتر صفابخش

اصفهان

09134060340

7

دكتر مجدي

اروميه

09143436640

8

دكتر رحيمي

بندرانزلي

09122880515

 دکتر طالع زاده

 سعدی شیراز

09172562955 

10

دكترفرخی

بيرجند

09153615800

11

دكتر اعتمادي پور

خليج فارس

09171589567

12

دكتر رضاپور

تبريز

09144106814

13

دكتر بني تراب

تبریز

09144106310

14

دكتر سبحاني

تبريز

09124800551

15

دكتر امامي فر

رشت

09111835882

16

دكتر آزمون

زنجان

09125421178

17

دكتر سنگسري

سمنان

09122316109

18

دكتر شريعتي

ساري

09111545724

19

دکتر واحدی کشتیبان

قزوین

09374276480

20

دكتر اميني

يزد

09133510053

21

دكتر تندرو

شيراز

09177128507

22

دكتر ميرزائيان

شهركرد

09376147670

23

دكتر بقايي

قم

09123510317

24

دکتر سید علیرضا موسوی

زاهدان

09151422600

25

دكتر كرباسي

كرمان

09131419454

26

دكتر جاويدنيا

امام حسین

09188336598

27

دکتر کلانتری

گرگان

09111770534

28

دكتر نوبخت

یاسوج

09131616641

29

دكتر شايسته

مشهد

09153020086

30

دكتر گشتي

مشهد

09158209958

31

دكتر پي سخن

نوشهر

09113938654

32

دكتر رامين فر

همدان

09183156332

33

دكتر نوري

امام حسین

09123115471

34 

دکتر ایوبی 

 سنندج

09188722570 

35

دكتر فرخي

آزادي

09121768669

36

دكتر شهبازی

کرج

09121676342

37

دکتر پورولی

معاونت اشخاص

09194639296

38

دکتر نوذری

هفت تیر کرج

09151422599

39

دكتر طالبي

كاشاني(نور)

09125473532

40

دكترمعتمدی

انقلاب

09127386431

41

دكترستاوند

مجتمع تخصصي اموال

09305665575

42

دكتر لاله رخ

امیرکبیر

09171764955

43

دکتر رضا زارعی

بندر انزلی

09123495531

44

دکتر رضا اخیانی

شاهرود

09122730749

45

دکتر زهره رنجبر

بوشهر

09377723010

46

دکتر بهزاد انصاری

خرم آباد

09307166600

 

   

اسامي پزشكان شعبه تخصصي اشخاص

ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دکتر اورمزدی

مجتمع تخصصي

09122877953

2

دكتر دانش

مجتمع تخصصي

09122790134

3

دکتر شجاعی

مدیریت عمر و پس انداز

09123345273

4

دکتر فتوحی

مجتمع تخصصي

09125237791

5

دکتر غرقابی

مجتمع تخصصي

09123141249

6

دكتر مقبل

مجتمع تخصصي

09188718270

7

دكتر تيموري

مجتمع تخصصي

09143112901

8

دکتر ذکوی

مجتمع تخصصی

09124770748 

 

 

اسامي پزشكان ستاد درمان

ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دكتر تدینی

مدیریت درمان

09362131569

2

دكتر فاضلي

مدیریت درمان

09122767485

 

 


تاریخ انتشار:شنبه، 17 خرداد 1393 ساعت 15:37:39 تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه، 19 شهریور 1396 ساعت 11:28:33 توسط:مدیریت روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:42269

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved