بازگشت بازگشت
اسامي پزشكان شاغل درشعب سراسركشور

ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دکتر عطوفی

اهواز

09161137612

2

دكتر پورمتين

اراك

09183493190

3

دكتر قره آغاجي

اردبيل

09141083612

4

دكتر صفوی پور

اصفهان

09131013631

5

دكتر ضيائي

اصفهان

09133109731

6

دكتر صفابخش

اصفهان

09134060340

7

دكتر مجدي

اروميه

09143436640

8

دكتر رحيمي

بندرانزلي

09122880515

 دکتر طالع زاده

 سعدی شیراز

09172562955 

10

دكترفرخی

بيرجند

09153615800

11

دكتر اعتمادي پور

خليج فارس

09171589567

12

دكتر رضاپور

تبريز

09144106814

13

دكتر بني تراب

تبریز

09144106310

14

دكتر امامي فر

رشت

09111835882

15

دكتر آزمون

زنجان

09125421178

16

دكتر سنگسري

سمنان

09122316109

17

دكتر شريعتي

ساري

09111545724

18

دکتر واحدی کشتیبان

قزوین

093742776480

19

دكتر اميني

يزد

09133510053

20

دكتر تندرو

شيراز

09177128507

21

دكتر ميرزائيان

شهركرد

09376147670

22

دكتر بقايي

قم

09123510317

23

دکتر سید علیرضا موسوی

زاهدان

09151422600

24

دكتر كرباسي

كرمان

09131419454

25

دكتر جاويدنيا

امام حسین

09188336598

26

دکتر کلانتری

گرگان

09111770534

27

دكتر نوبخت

یاسوج

09131616641

28

دكتر شايسته

مشهد

09153020086

29

دكتر گشتي

مشهد

09158209958

30

دكتر پي سخن

نوشهر

09113938654

31

دكتر رامين فر

همدان

09183156332

32

دكتر نوري

امام حسین

09123115471

33

دکتر ایوبی 

 سنندج

09188722570 

34 

دكتر فرخي

آزادي

09121768669

35

دكتر شهبازی

کرج

09121676342

36

دکتر پورولی

معاونت اشخاص

09194639296

37

دکتر نوذری

هفت تیر کرج

09151422599

38

دكتر طالبي

كاشاني(نور)

09125473532

39

دكترمعتمدی

انقلاب

09127386431

40

دكترستاوند

مجتمع تخصصي اموال

09305665575

41

دكتر لاله رخ

امیرکبیر

09171764955

42

دکتر رضا زارعی

بندر انزلی

09123495531

43

دکتر محمد برهمن

کرمانشاه

09188304594

44

دکتر مهدی شمالی

استاد شهریار تبریز

09143009102

45

دکتر رضا اخیانی

شاهرود

09122730749

 

اسامي پزشكان شعبه تخصصي اشخاص

ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دکتر اورمزدی

مجتمع تخصصي

09122877953

2

دكتر دانش

مجتمع تخصصي

09122790134

3

دکتر شجاعی

مدیریت عمر و پس انداز

09123345273

4

دکتر فتوحی

مجتمع تخصصي

09125237791

5

دکتر غرقابی

مجتمع تخصصي

09123141249

6

دكتر مقبل

مجتمع تخصصي

09188718270

7

دكتر تيموري

مجتمع تخصصي

09143112901

8

دکتر ذکوی

مجتمع تخصصی

09124770748

 

اسامي پزشكان ستاد درمان


ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دكتر تدینی

مدیریت درمان

09362131569

2

دكتر فاضلي

مدیریت درمان

09122767485

3

دكتر سبحاني

مدیریت درمان

09124800551

 

 

 

 


تاریخ انتشار:شنبه، 17 خرداد 1393 ساعت 15:37:39 تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه، 26 اردیبهشت 1396 ساعت 15:16:33 توسط:مدیریت روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:37372

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved