بازگشت بازگشت
قرارداد درمان تکمیلی نمایندگان

                                                                                                                                                                             اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم شرکت متبوع می­رساند مدت زمان تکمیل و ارسال فرم­های بیمه­ های درمان تکمیلی تا تاریخ 97/06/10 تمدید گردیده است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           مدیریت امور نمایندگان

شیوه نامه نحوه تکمیل و پذیرش قرارداد درمان تکمیلی نمایندگان

فرم شماره یک "تعهد نامه بیمه ای درمان نمایندگان"

- فرم شماره دو" تکمیل فرم اطلاعات بیمه شدگان"


تاریخ انتشار:یکشنبه، 28 مرداد 1397 ساعت 13:43:20 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 05 شهریور 1397 ساعت 14:45:30 توسط:مدیریت روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:9566

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved