بازگشت بازگشت
گواهینامه حق تقدم

سهامداران محترم می توانند با وارد نمودن کد ملی ( سهامدارانی که کد ملی آنها با صفر شروع می شود از وارد نمودن صفرهای ابتدائی کد ملی خودداری نمایند ) و یا کد بورسی ( کد بورسی با حروف شروع می شود و سپس اعداد وارد گردد برای مثال کد بورسی (مهر 11522) ) برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی ، نسبت به دریافت گواهینامه حق تقدم خود اقدام نمایند .

http://Mybourse.info/reports.aspx


تاریخ انتشار:شنبه، 26 اسفند 1396 ساعت 12:51:04 تاریخ آخرین ویرایش:شنبه، 26 اسفند 1396 ساعت 12:53:19 توسط:فناوری اطلاعات تعداد بازدید از این صفحه:3806

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved