بازگشت بازگشت
آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه

شماره فرم عنوان
4-1-1 مشخصات ثبتی شرکت
اساسنامه شرکت
4-1-2 ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
4-1-3 مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت
ساختار سازمانی و تشکیلات سازمانی
4-1-4 اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
4-1-5 چشم انداز ، ماموریت و اهداف راهبردی
4-1-6 عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی
حق بیمه اتکایی واگذاری
4-1-7 طرح های جدید بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی
4-1-8 مشخصات شعب
مشخصات مراکز پرداخت خسارت
4-1-9 اطلاعات نمایندگان حقوقی
اطلاعات نمایندگان حقیقی
4-1-10 اطلاعات ارزیابان خسارت همکار با شرکت دارای مجوز بیمه مرکزی
خلاصه اطلاعات کارگزاران دارای مجوز از بیمه مرکزی
4-2-1 سیستم کنترل داخلی
شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر
4-2-2 گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی
4-2-2 سیاست اعطای پاداش و جبران خدمات اعضاء هیات مدیره
4-2-5 سیاست تقسیم سود به سهامداران
4-3-1 ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک
وضعیت ریسک های شرکت و نحوه مدیریت انها
4-3-2 نسبت توانگری مالی
4-3-3 سیاست افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه
4-3-4 اوراق مشارکت ، صکوک و سایر اوراق بهادار در صورت انتشار
4-3-5 میزان سرمایه گذاری شرکت در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
4-4-1 صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی
4-4-2 نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
4-4-3 تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی

 


تاریخ انتشار:پنج شنبه، 15 مهر 1395 ساعت 11:36:11 تاریخ آخرین ویرایش:شنبه، 07 بهمن 1396 ساعت 11:03:29 توسط:فناوری اطلاعات تعداد بازدید از این صفحه:20952

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved