توسعه شگرف اطلاع رساني و ارايه اطلاعات در هزاره جدید مرهون تلاش وافر عزيزاني است كه با پردازش و انتقال سريع اخبار و اطلاعات، روند تكاملي جهان كنوني را آسان مي سازند.

بي شك دست‌اندركاران رسانه ها، به ويژه خبرنگاران محترم طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای عصر حاضر بوده و نقش بسزایی در تعاملات ارتباطی و ارتقایی دانش عموم دارند. لذا با ادای احترام به شهدای ۱۷ مرداد سال ۱۳۷۷ به ویژه شهید صارمی صمیمانه ترین تبریک های خود را به حضور عموم خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه تقدیم داشته، توفیقات وافر عموم عزیزان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

بیژن صادق

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل