پنج‌شنبه, 4 ارديبهشت 1393          

 

 
کاربران محترم برای ورود مستقیم در صفحه اصلی نرم افزار جامع بیمه ای به آدرس 

 
                               

http://Apps.dana-insurance.com/totalsys


 

 مراجعه نمایید.

 

پورتال بیمه دانا
V3.9.8.211