پنج‌شنبه, 4 ارديبهشت 1393          
بیمه عمرو پس انداز و حوادث انفرادیچاپ...

بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی

زندگي گام زدن در مرز تاريكي و روشنايي است . از يكسو ، اميد و آمال آدمي دورنمايي روشن را پيش روي او مي نهد و از ديگر سو ، رخدادهايي فراتر از خواست و اراده او ، مخاطراتي را فرا راه او قرار مي دهد و تعامل بشر با جهان بيرون از ديرباز تا به امروز در مواجهه با مخاطرات بيروني است كه همراه با سرمايه گذاري و پس انداز مالي مناسب در جهت تامين آينده افراد خانواده راه گشا مي باشد .

بيمه دانا بعنوان اولین شرکت تخصصی فعال بیمه های زندگی در کشور با طراحي و ارائه انواع بيمه هاي عمر و پس اندازو حوادث تحت عناوين زير اميد دارد دين خود را در ايجاد اطمينان و آرامش ، به شما هموطن گرامي ادا نمايد .

1.        بيمه عمر جامع ارمغان زندگي

2.        بيمه زندگي و سرمايه گذاري

3.        بيمه سرمايه فرزندان

4.        بيمه آتيه فرزندان

5.        بيمه تامين خانواده

6.        بيمه مهريه

7.        بيمه تشكيل سرمايه

8.        بيمه عمر زماني

9.        بيمه مانده بدهكار

10.      بيمه حوادث

11.      بيمه مسافرت خارجي

بيمه عمر و پس انداز

آنچه امروز تحت عنوان بيمه هاي عمر توسط شركت بيمه دانا به مشتريان ارائه مي گردد در سه قالب به شرط فوت، به شرط حيات و بيمه هاي مختلط پس انداز طبقه بندي مي گردد. هر يك از اين سه نوع از بيمه هاي عمر ويژگي و قابليت هاي منحصر به فردي دارد. چنانچه مشتري از درآمد ناچيزي برخوردار است مي تواند از بيمه هاي به شرط فوت استفاده نمايد كه در صورت فوت بيمه شده، سرمايه مندرج در بيمه نامه يكجا به بازمانده پرداخت مي گردد.اقشار متوسط كه مايل به پس انداز با بهره مناسب هستند مي توانند از بيمه هاي به شرط حيات استفاده نمايند.

بيمه زندگي و سرمايه گذاري

اگر مي خواهيد از مزاياي سرمايه گذاري بلند مدت براي خريد مسكن ، خريد جهيزيه ، تامين هزينه تحصيل فرزندان و . . . بهره مند گرديد ؛ از این نوع بيمه نامه استفاده نماييد .

مزايا :

بهره مندي از مزاياي سرمايه گذاري بلند مدت .

برخورداری از پوشش های بيمه اي مناسب .

محاسبه سود مشاركت از محل سرمايه گذاري ها .

امكان تبديل سرمايه بيمه نامه به مستمري .

 امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

امكان صدور بيمه نامه بدون انجام معاينات پزشكي .

دريافت وام از محل اعتبار بيمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي كامل و دائم بيمه شده ناشي از حادثه

معافيت سرمايه بيمه عمر از پرداخت هرگونه ماليات .

انتخاب نحوه پرداخت حق بيمه به ميل بيمه گذار .

تعهدات بيمه نامه :

1- پرداخت سرمايه بيمه در پايان مدت بيمه نامه به استفاده كننده .

2- پرداخت اصل سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده به استفاده كننده . (بلافاصله)

درصورت عدم تمايل بيمه گذار به انجام معاينات پزشكي، پوشش خطر فوت عادي (بدون حادثه) در 2 سال اول قرارداد حذف مي گردد.

3- پرداخت دو برابر سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه . (بلافاصله)

بيمه سرمايه فرزندان

هدف ازاين بيمه تامين آتيه كودكان ونوجوانان وزدودن دغدغه خاطر همه پدران و مادران جهت آينده فرزندانشان وايجاد سرمايه أي مطمئن براي تهيه جهيزيه ، هزينه تحصيلات عالي ،ازدواج و... ميباشد .

مزايا :

دريافت وام از محل بيمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي بيمه گذاردر طي مدت بيمه .

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

برخورداري از معافيتهاي مالياتي به شرح زير :

- سرمايه بيمه عمر از پرداخت هرگونه ماليات معاف است .

- حق بيمه هاي پرداختي بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات بيمه شدگان كسر مي گردد .

تعهدات بيمه گر:

پرداخت سرمايه بيمه به استفاده كننده(فرزندان) در پايان مدت بیمه نامه براي تهيه جهيزيه ، هزينه تحصيلات عالي ،ازدواج ،خريد مسكن و...اعم از اينكه بيمه شده (پدر، مادر یا سرپرست خانواده)در آن هنگام درقيد حيات باشد يا نباشد.

هر گاه بيمه شده درطول مدت بيمه فوت شود ويا دراثر حادثه ازكار افتاده كامل ودائم گردد ازآن پس حق بيمه دريافت نمي گردد ولي سرمايه در پايان مدت پرداخت مي گردد .

هر گاه استفاده كننده درطول مدت بیمه نامه دراثر حادثه ازكار افتاده كامل ودائم گردد علاوه بر سرمايه بند يك ، سرمايه معادل سرمايه بيمه نامه بلافاصله پرداخت خواهد شد .

- مدت بيمه نامه متناسب با سن ازدواج و بلوغ و يا تحصيلات عالي در نظر گرفته مي شود .

بيمه آتيه فرزندان

در راستاي تسريع در ارائه خدمات به هموطنان گرامي ، بيمه عمر و پس اندازآتيه فرزندان با هدف تامين آينده فرزندان طراحي شده است . سرمايه گذاري ، خريد مسكن ، جهيزيه ، تامين هزينه تحصيل فرزندان به همراه پوشش هاي بيمه اي از اهداف عمده اين طرح است.

 مزايا :

پرداخت سود مشاركت در منافع

حذف معاينات پزشكي و صدور بيمه نامه در كمترين زمان .

دريافت وام پس از پرداخت 2 سال حق بيمه .

امكان تبديل بیمه نامه به مستمري

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

امكان پرداخت حق بيمه بصورت يكجا در شروع قرارداد و يا ساليانه .

تعهدات :

پرداخت سرمايه بيمه در صورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه نامه .

پرداخت سرمايه بيمه نامه در پايان مدت بيمه در صورت فوت عادي بيمه شده .

تذكر : پوشش فوت عادي در دو سال اول قرارداد استثناء است .

پرداخت سرمايه بيمه بلافاصله ، در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه (علاوه بر بند 2)

استردادحق بيمه هاي پرداختي درصورت فوت عادي بيمه شده درطول دوسال اول بيمه نامه

بيمه تأمين خانواده

هدف ازاين بيمه تأمين سرمايه اي مناسب براي ادامه زندگي خانواده درزمان كهولت ويافوت بيمه شده مي باشد.

مزايا :

دريافت وام از محل بيمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

برخورداري از معافيتهاي مالياتي .

تعهدات بيمه گر:

پرداخت سرمايه در انقضای بیمه نامه اعم از اينكه بيمه شده در آن هنگام در قيد حيات باشد يا نباشد .

چنانچه بيمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت نمايد ، از تاريخ فوت تا پايان مدت بيمه نامه سالانه مبلغي معادل10% سرمايه بيمه نامه بصورت مستمري به ذينفع پرداخت مي گردد و در انقضای بيمه نامه سرمايه مندرج در بيمه نامه به استفاده کننده /گان پرداخت خواهد گرديد .

هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه در اثر حادثه مشمول بيمه دچار ازكارافتادگي كامل و دائم گردد از آن پس حق بيمه اي دريافت نمي گردد و تعهدات بيمه نیز به قوت خود باقي است و سرمايه بيمه در انقضای آن به ذينفع و يا استفاده كنندگان پرداخت خواهد شد .

مدت پرداخت حق بيمه دراين بيمه نامه 5سال كمتر از مدت اعتبار بيمه نامه ميباشد .

بيمه مهريه

اين طرح به منظور ايجاد تحكيم بيشتر خانواده ها و با هدف امكان پرداخت مهريه از طرف زوج به زوجه در طول زندگي مشترك تهيه گرديده است.

مزايا :

- امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

- امكان دريافت وام از محل اندوخته بیمه نامه پس از گذشت 2 سال.

- امكان پرداخت حق بيمه بطور يكجا در شروع قرارداد .

-  برخورداری از معافيت هاي مالياتي .

تعهدات بيمه گر :

پرداخت سرمايه بيمه در صورت ادامه اعتبار بيمه نامه وحيات زوج در انقضاء مدت بیمه نامه .

پرداخت سرمايه بيمه در صورت فوت شوهر در طي مدت اعتبار بيمه نامه به زوجه .

در صورت از كار افتادگي كامل و دائم شوهر در اثر حادثه ، پرداخت معادل سرمايه بيمه در طول مدت اعتبار بيمه نامه به وي و پرداخت تعهدات مندرج در بند 1 به زوجه .

معافيت از ادامه پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي دائم و كامل شوهر در طي مدت اعتبار بيمه نامه .

 

بيمه تشكيل سرمايه

هدف از اين بيمه نامه ايجاد يك سرمايه مطمئن براي آينده بيمه شده است.

مزايا :

دريافت وام از محل اندوخته بيمه نامه پس از گذشت حداقل دو سال .

امكان بازخريد بيمه نامه پس از دوسال پرداخت حق بيمه .

برخورداري از معافيتهاي مالياتي .

تعهدات بيمه گر:

بيمه دانا تضمين مي نمايد مبلغ مستمری را در مدت معین در اختيار بیمه شده قراردهد.

استرداد حق بيمه هاي دريافتي به استفاده كننده در صورت فوت بيمه شده قبل از انقضاي مدت بیمه نامه .

حق بيمه ماهانه براي سرمايه 10،000،000 ريال

سن بیمه شده

حق بیمه مدت 5 سال

حق بیمه مدت10 سال

حق بیمه مدت 15 سال

30

030/456/1

180/529

350/309

31

970/455/1

060/529

140/309

32

900/455/1

910/528

920/308

33

830/455/1

750/528

690/308

34

750/455/1

540/528

420/308

35

670/455/1

310/528

120/308

36

570/455/1

070/528

770/307

37

440/455/1

830/527

380/307

38

300/455/1

580/527

960/306

39

100/455/1

290/527

490/306

40

900/454/1

950/526

980/305

 

 

 

 

حق بيمه فوق براي سرمايه 10000000 ريال در نظر گرفته شده است ودر صورت افزايش مبلغ سرمايه حق بيمه نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت.

عمر زماني

هدف بيمه عمر زماني ايجاد يك پوشش بيمه اي مناسب در صورت فوت عادی و یا ناشی ازحادثه، در طول مدت بیمه نامه می باشد.

مزايا :

میزان حق بیمه ناچیز بیمه نامه

امکان پرداخت حق بیمه بصورت یکجا یا سالانه

تضمین مناسبی برای خانواده شخص بیمه شده در صورت فوت است

برای کارفرمایانی که ممکن است بابت فوت کارکنان دچار مشکلاتی شوند تضمین خوبی است

استفاده از معافیتهای مالیاتی

امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

پرداخت وام ازمحل اندوخته

تعهدات بيمه گر:

-          پرداخت سرمایه بیمه بلافاصله بعد از فوت بیمه شده به استفاده کننده

حق بيمه سالانه (سرمايه 000ر000ر10 ريال)

سن بیمه شده

حق بیمه مدت 5 سال

حق بیمه مدت10 سال

حق بیمه مدت 15 سال

30

140/46

250/48

640/51

31

120/47

470/49

310/53

32

230/48

880/50

150/55

33

520/49

470/52

210/57

34

900/50

300/54

470/59

35

350/52

360/56

030/62

36

050/54

650/58

920/64

37

030/56

190/61

140/68

38

210/58

970/63

730/71

39

920/60

060/67

710/75

40

170/64

690/70

220/80

بيمه مانده بدهكار

این بیمه نامه تضمین مناسبی برای بانکها ، موسسات مالی ، اعتباری و ... همچنین خانواده وام گیرنده پس از فوت می باشد. با خرید این بیمه نامه بیمه دانا تضمین می نماید در صورت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه مانده اصل بدهی وام را به بانکها و موسسات و ... بصورت یکجا پرداخت نموده و مانع از فروش سندرهنی گردد.

مزایا:

-          حق بیمه نسبتا ناچیز بیمه نامه

-          امکان پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا

-          تضمین مناسبی برای خانواده بیمه شده (وام گیرنده) در صورت فوت وی

-          تضمین بازگشت بدهی وام برای بانکها وموسسات مالی و اعتباری

تعهدات بیمه گر :

-          پرداخت مانده اصل بدهی وام به موسسات وام دهنده (ذینفع)

سن بیمه شده

حق بیمه مدت 5 سال

حق بیمه مدت10 سال

حق بیمه مدت 15 سال

30

800/40

100/41

160/43

31

500/41

880/41

150/44

32

290/42

770/42

270/45

33

250/43

790/43

550/46

34

220/44

900/44

940/47

35

290/45

140/46

500/49

36

510/46

580/47

260/51

37

890/47

190/49

250/53

38

410/49

000/51

460/55

39

170/51

010/53

940/57

40

450/53

420/55

810/60

بيمه مسافرين به خارج از كشور

كليه مسافرين كه عازم خارج از كشور هستند ، مي توانند از پوشش هاي بيمه هاي درماني مسافرتي به شرح زير استفاده كنند .

تعهدات بيمه نامه :

پرداخت هزينه هاي فوريتهاي پزشكي، دندانپزشکی، جراحي، داروخانه،بيمارستان وانتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان تا سقف 50000 یورو

پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي .

راهنمايي و كمك رساني در صورت سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي.

بازگرداندن جسد بیمه شده به ايران در صورت فوت .

پرداخت هزينه عزيمت و اقامت همراه بيمه شده در صورتيكه بيش از 10 روز متوالي در بيمارستان بستري گردد .

بازگرداندن كودكان بي سرپرست در صورت فوت يا انتقال پزشکی بيمه شده .

بيمه  حوادث انفرادي

بيمه حوادث انفرادي تمام اوقات

امروزه رشد و توسعه تكنولوژي و صنعت كه ره آورد آن آرامش و آسايش براي مردم سراسر دنيا بوده است ، مخاطراتي را نيز به تبع گسترش تعاملهاي اجتماعي و اقتصادي در پي داشته است .

پيچيدگي روابط اجتماعي ، اداري و صنعتي ، لزوم درك و شناخت ما را نسبت به خطرات و عوامل بيروني دو چندان ساخته و ايجاد راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از حوادث احتمالي در آينده را ضرورت ميبخشد .

بي گمان بيمه مهمترين ابزار جهت كاهش اثرات مالي اينگونه حوادث است.

هدف بيمه حوادث انفرادي تمام اوقات ، جبران غرامت فوت ، نقص عضو ، ازكارافتادگي و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه در طول مدت شبانه روز (24 ساعت) مي باشد .

دارنده اين نوع بيمه نامه در تمام نقاط ايران و دنيا داراي پوشش بيمه اي مي باشد .

پوشش هاي بيمه حوادث انفرادي تمام اوقات

فوت : در صورتي كه بيمه شده در اثر حادثه فوت نمايد ، شركت بيمه دانا سرمايه مورد تعهد را به استفاده كنندگان به طور يكجا پرداخت خواهد نمود.

نقص عضو : در صورتي كه بيمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو گردد ، شركت بيمه دانا با توجه به ميزان نقص عضو و براساس جدول نقص عضو ، غرامت فوق را به بيمه شده پرداخت خواهد نمود .

ازكارافتادگي : چنانچه بيمه شده بر اثر حادثه دچار ازكارافتادگي كلي و دائم گردد ، شركت بيمه دانا سرمايه مورد تعهد را به بيمه شده به طور كامل پرداخت مي نمايد .

هزينه هاي پزشكي : در صورتي كه بيمه شده براثر حادثه مصدوم و متحمل پرداخت هزينه هاي درماني گردد ، شركت بيمه دانا هزينه هاي درماني مزبور راتا سقف مورد تعهد جبران خواهد نمود .

حق بيمه سالانه بيمه حوادث انفرادي براي سرمايه 000ر000ر10 ريال (فوت ، نقص عضو و ازكارافتادگي )

و 000ر000ر1 ريال (هزينه پزشكي)

طبقه خطر شغلي

طبقه خطر 1

طبقه خطر 2

طبقه خطر 3

طبقه خطر 4

طبقه خطر 5

حق بيمه

000ر20

000ر26

000ر37

000ر53

000ر65


پر خطر
<-----------------------------------------------
----------------------------------------------->
کم خطر

" در صورت افزايش سرمايه ، حق بيمه نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت "

توجه فرماييد كه :

حق بيمه هر فرد براساس شغل و ريسك شغلي ايشان و همچنين مبلغ سرمايه بيمه تعيين ميگردد .

خطرات ورزشي با درخواست بيمه گذار و با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي گيرد .

مدت بيمه نامه حوادث انفرادي يكسال تمام شمسي مي باشد و درپايان مدت، با درخواست بيمه گذار تمديد ميگردد .

حداقل سن متقاضی جهت پذيرش بيمه حوادث انفرادي 4 سال و حداكثر 79 سال مي باشد . 


                                                                                    مدیریت عمر و پس انداز

ایمیل : life-accident@dana-insurance.com


پورتال بیمه دانا
V3.9.8.211