جمعه, 29 فروردين 1393          
بیمه مسئولیتچاپ...

 

بيمه هاي مسئوليت


بيمه مسئوليت مدني ، تامين و جبران خسارت هايي است كه براثر تقصير، خطا و يا فعاليت مخاطره آميز بيمه گذار (حقيقي يا حقوقي) متوجه ديگران مي شود . در بيمه مسئوليت مدني خسارت هاي مورد پوشش شامل خسارت هاي بدني و مالي مي باشد . از انواع متداول بيمه هاي مسئوليت مدني مي توان به موارد زير اشاره نمود :


1- بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان

اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گذار را در قبال كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد . تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه تحت پوشش اين بيمه نامه خواهند بود . به موجب اين بيمه نامه غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حدديه و همچنين هزينه پزشكي، مطالبات ماده 66 تأمين اجتماعي و غرامت روزانه آنان قابل پوشش مي باشد .

2- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان

موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال بيماران كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در تشخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي و به طور كلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.

3- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان

موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال بيماران كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در تشخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي و به طور كلي انجام امور پيراپزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.

4- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي دامپزشكان

موضوع بيمه عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث (صاحبان حيوان) كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه گذار در تشخيص، معالجعه، مداوا، اعمال جراحي و به طور كلي انجام امور دامپزشكي دچار صدمات يا تلف حيوان شوند.

5- بيمه مسئوليت مسئولين فني بيمارستان، داروخانه، كلينيك و درمانگاه

اين بيمه نامه جبران خسارات بدني وارد به بيماران ، ذوي الحقوق آنها و ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليت وي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را تحت پوشش قرار مي دهد .

6- بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث ناشي از انجام عمليات ساختماني

بر اساس اين بيمه نامه خسارت مالي و صدمات جسماني وارد به اشخاص ثالث كه ناشي از عمليات تخريب ، گودبرداري ، پي كني ، نصب اسكلت فلزي و ساير كارهاي عمراني است جبران مي گردد. اين خسارت شامل نشست و ريزش ساختمان هاي مجاور ، خسارت مالي وارد به اثاثيه ساختمان هاي مجاوردر اثر ريزش ، خسارت وارد به خيابان ، پياده رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز ، خسارات وارد به تاسيسات تحت الارضي از جمله خطوط انتقال آب ، گاز و تلفن و همچنين خسارات جاني وارد به عابرين و همسايگان مي باشد .

7- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان

براساس اين بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين مذكور در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه و مسئوليت قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها اشخاص ثالث (شامل همسايگان ، عابرين و...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .

8- بيمه مسئوليت مدني جامع C.G.L

اين بيمه نامه براي پيمانكاران پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي ارائه مي شود ، مطابق شرايط اين بيمه نامه مسئوليت مدني پيمانكار در اجراي پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد

9- بيمه مسئوليت مدني مديران باشگاه هاي ورزشي

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشي و انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران مي گردد.

10- بيمه مسئوليت مدني مديران هتل ها و سالن هاي پذيرائي

براساس اين طرح بيمه اي خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي گردد.

* ساير انواع رشته هاي بيمه مسئوليت مدني كه در حال حاضر توسط بيمه دانا صادر مي گردد عبارتند از :

- بيمه مسئوليت مدني شركتهاي نصب و نگهداري آسانسور  و پله برقي

- بيمه مسئوليت مدني مديران مهد كودك

- بيمه مسئوليت مدني برگزاركنندگان تورهاي سياحتي و زيارتي

- بيمه مسئوليت مدني مديران شهربازي و پارك درقبال استفاده كنندگان

- بيمه مسئوليت مدني نگهبانان مسلح بانك ها

- بيمه مسئوليت مدني مديران وناجيان استخرها

- بيمه مسئوليت مدني مديران آموزشگاه ها ، سينماها

- بيمه مسئوليت مدني استراحتگاه هاي ساحلي

- بيمه مسئوليت مدني پاركينگ هاي عمومي

- بيمه مسئوليت مدني تعميرگاه هاي خودرو

- بيمه مسئوليت مدني طرح هاي احداث شبكه هاي آب و فاضلاب ، گاز ، برق ،‌مخابرات و ...

- بيمه مسئوليت مدني جامع شهرداري ها در قبال شهروندان

- بيمه مسئوليت مدني آتش سوزي

- بيمه مسئوليت مدني شركت هاي برق منطقه اي در قبال مشتركين

- بيمه مسئوليت مدني مهندسين بازرسان گاز

- بيمه مسئوليت مدني شركت هاي توليد و نصب سيستم هاي گازسوز خودرو

- بيمه مسئوليت مدني شركت هاي توليد و نصب تابلوهاي تبليغاتي

- بيمه مسئوليت مدني دارندگان جرثقيل و ليفتراك

- بيمه مسئوليت مدني مراكز تجاري در قبال مشتريان

- بيمه مسئوليت مدني فعاليتهاي عمراني  (احداث جاده، پل، نصب دكل روشنايي و ..) در قبال اشخاص ثالث

- بيمه مسئوليت مدني جايگاه  سوخت (پمپ بنزين، CNG و LPG ) در قبال استفاده كنندگان

- بيمه مسئوليت مدني برگزار كنندگان نمايشگاه هاي (داخلي و بين المللي) در قبال بازديد كنندگان.

- بيمه مسئوليت مدني خوابگاه هاي دانشجويي در قبال استفاده كنندگان.

- بيمه مسئوليت مدني قايقهاي تفريحي.

 


پورتال بیمه دانا
V3.9.8.211