جمعه, 29 فروردين 1393          
بیمه آتش سوزیچاپ...
      

 

 


 

مقدمه و تاريخچه بيمه آتش سوزي

 
امروزه با توجه به گسترش صنايع مختلف و فعاليت هاي اقتصادي گوناگون و آميخته شدن زندگي مدرن با خطرات متعدد الكترونيكي ، نفت، گاز و ساير انواع مصنوعات خطرناك ، خطر در همه جا در كمين انسان نشسته و در انتظار است تا با يك لحظه غفلت همه چيز را در مسير خود محو  و نابود كند . برابر آمارهاي موجود ، خسارتهاي ناشي از حوادث فاجعه آميز اخيرا"در كشور ما نسبت به سالهاي گذشته به صورت تصاعدي افزايش يافته و ضايعات جبران ناپذيري را به اقتصاد ملي وارد ساخته است .به طور مثال صرفا"در سال 1362 تعداد 5251 فقره آتش سوزي به سازمان آتش نشاني اطلاع داده شده است .

اگر به آمار فوق ، حريق ها و حوادث ساير سازمانها و شركت هايي را كه داراي تجهيزات آتش نشاني مختص خود مي باشند ، نيز اضافه نماييم ، ملاحظه مي شود كه تعداد آتش سوزي ها بيش از تعداد گزارش شده مي باشد كه صرفنظر از خسارات جاني ، رواني ، اجتماعي ، خسارات مالي آنها ساليانه بالغ بر ميلياردها ريال خواهد بود .با توجه به پيشرفت تكنولوژي در كشور ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي و صنعتي ، گسترش انبارها و سيلوها ، تامين برق روستاهاي كشور ، لوله كشي گاز شهر ها و مراكز صنعتي و ...بدون شك بر تعداد آتش سوزي ها افزوده خواهد شد .بنابر اين براي كاهش حوادث آتش سوزي و ميزان خسارت وارده بايد سيستم هاي ايمني به طور گسترده در مراكز صنعتي و تجاري و ساير مكانهايي كه بالقوه در معرض تهديد آتش سوزي هستند نصب شده و براي آشنايي مردم با نحوه پيشگيري و حفاظت ، آموزش هاي لازم ارائه شود .

يكي از قديمي ترين رشته هاي بيمه اي ، بيمه آتش سوزي است كه از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم ميلادي بتدريج شناخته شده و شكل گرفته است . آتش سوزي بزرگ و فاجعه آميز لندن كه در سال 1666ميلادي به وقوع پيوست و سه شبانه روز ادامه يافت ، شهر را با خاكستر يكسان كرد .در آن زمان وسايل اطفاء حريق هنوز در مراحل ابتدايي بود و هيچ گونه پوشش بيمه آتش سوزي در جامعه متداول نبود .نخستين اداره آتش سوزي در انگليس در سال 1680م تاسيس شد و متعاقب آن شركت Hand in Hand در سال 1696 و اداره آتش سوزي Sun fire در سال 1710 بوجود آمدند . آتش سوزي بزرگ لندن موجب ايجاد شركت بيمه HamburgerGeneralشد كه هنوز وجود داشته و فعاليت مي كند .با توجه به توسعه صنايع نياز جامعه به بيمه بيش از پيش احساس شد كه بدين گونه شركت هاي بيمه در زمينه بيمه آتش سوزي فعال شدند .

 

تعریف حريق و آتش سوزي

 حريق عبارتست از احتراق شديد مواد سوختني يا آتشي ناخواسته و از كنترل خارج شده كه معمولا" با دود و حرارت و نور زياد توام است .

آتش سوزي عبارت از آتشي است كه از يك منبع حرارتي كنترل ناپذير سرچشمه گرفته ، يا منبع حرارتي معين كنترل شده اي را ترك كرده و با نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يافته باشد .

 

بيمه آتش سوزي چيست ؟ بيمه آتش سوزي توافقي است كه بين بيمه گر از يك سو و بيمه گذار از سوي ديگر حاصل مي شود و در قالب بيمه نامه متجلي مي گردد .بدين قرار كه بيمه گر (شركت بيمه)در مقابل دريافت وجهي كه حق بيمه ناميده مي شود ، متعهد مي گردد كه زيانهاي مالي بيمه گذار در مقابل خطراتي كه تحت پوشش قرار گرفته را جبران نمايد .

بيمه آتش سوزي خسارات وارده به اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول همانند ماشين آلات ،تجهيزات ، لوازم و اثاثيه منزل ، ملزومات اداري ، موجودي فروشگاهها و انبارها و ساختمانها و تاسيسات واحدهاي صنعتي ، غيرصنعتي ،تجاري و مسكوني را جبران مي كند .

برابر آمارهاي منتشره بسياري از واحدهاي صنعتي ، توليدي تجاري و مسكوني و ....دچار آتش سوزي مي شوند كه در نتيجه صاحبان آنها با خسارات مالي هنگفتي مواجه مي گردند ، كه چنانچه داراي بيمه نامه آتش سوزي با پوشش هاي كافي و مناسب باشند خسارات وارده به آنها جبران مي شود .

 

خطرات اصلي تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي عبارتند از:

آتش سوزي- صاعقه-  انفجار

 

خطرات اضافي (تبعي) تحت پوشش بيمه آتش سوزي

          بيمه گذارمي تواند باپرداخت حق بيمه اضافي علاوه برخطرات اصلي، موردبيمه راتحت پوشش خطرات اضافی (تبعی ) نيز قراردهد، خطرات اضافي را مي توان بشرح زير نام برد:

1-زلزله Earthquake : اين پوشش شامل كليه خساراتي است كه مستقيماً دراثر وقوع زلزله يا آتش سوزي ناشي از آتشفشان بوده وهمزمان با حوادث مزبورايجاد شده باشد.

2-سيل Flood : عبارتست از جريان ناگهاني آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي آن به علت بارش برف وباران، طغيان رودخانه ويا شكستن سدها ايجاد شده باشد.

 

3 -طوفان، گردباد وتندبادStorm : به موجب اين پوشش كليه اموال در مقابل خسارات مستقيم ناشي از طوفان –تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي گيرد .

 

  4 -تركيدگي لوله آبpipes burst  Damage By Water : بموجب اين پوشش خسارات ناشي از تركيدگي تانكرها ولوله كشي وفاضلاب دستگاههاي آبرساني كه در محل مورد بيمه نصب شده ، تحت پوشش قرار می گیرد.

 

5 - ضايعات برف و باران Damage By snow and rain waste : خسارات ناشي از آب باران وذوب شدن برف مشروط براينكه آب ازطريق بام ويا گرفتگي لوله ها، لبريز شدن آبراه ها وناودان ها به محل مورد بيمه نفوذكرده باشد، تحت پوشش قرارمي گيرد.

 

6 - سنگینی برفsnow weight  Destruction by : خسارات وارده ناشی از سنگینی برف به مورد بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.7 -سقوط هواپيما Air Crash Damage : اين پوشش شامل كليه خسارات ناشي از سقوط هواپيما، هليكوپتر يا اشياء ساقط شده(به استثناء بمب و يا مواد منفجره و يا ساير جنگ افزارهاي جنگي ديگر) است .

 

8 -پوشش زيان يا خسارات ناشي از اعتصاب ، شورش و اغتشاش  Strike-Riot-Civil Commotion : بيمه گر خسارات وارده به مورد بيمه را كه مستقيما" ناشي از شورش و بلوا و اعتصاب باشد طبق شرايط پيوست بيمه نامه جبران مي نماید.9 -شكست شيشه Glass Insurance : چنانچه شيشه منصوب در ساختمان دراثر عوامل خارجي، شكسته شود اين پوشش هزينه هاي وارده را جبران ميكند.

 

10 -دزدي با شكست حرز Burglary : بموجب اين پوشش خسارات وارده دراثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده ناشي از دزدي با شرط شكستن حرز بشرح زير جبران ميشود:

الف) پرداخت ارزش ريالي اشياء مسروقه .

ب) پرداخت ارزش ريالي اشياء خراب شده غيرقابل تعمير.

ج) پرداخت مبلغ كاسته شده از ارزش اشياء خراب شده قابل تعمير.

موارد زير نيز دزدي با شرط شكستن حرز محسوب ميشود :

الف) ورود دزد به محل مورد بيمه با تهديدوعنف .

ب) ورود به محل مورد بيمه از روي ديوارها، پشت بام وحصارها.

 

11 - انفجار ظروف تحت فشار صنعتی  Explosion of Industrial pressurized containers : بیمه گر خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف بر اثر حادثه باشد ، با رعایت مفاد بیمه نامه و شرایط خصوصی جبران می نماید.

 

12 - هزینه پاکسازی محل مورد بیمه Insured Location Cleanup cost : بیمه گر هزينه پاكسازي وجمع آوري ضايعات ناشي از خطرات مورد بيمه  را به میزان مورد درخواست بیمه گذار و حداکثر تا 20درصد مجموع سرمایه ، تحت پوشش قرار می دهد.

 

13 - مسئولیت مدنی در مقابل همسایگان همجوار : Next door Civic Responsibility  مسئوليت مدني (مالي) بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ناشي از خطرات حريق و انفجار جهت واحدهاي مسكوني، اداري و تجاري به ميزان 30% سرمايه بيمه نامه حداكثر تا مبلغ-/000ر000ر100 ريال تحت پوشش قرار می گیرد.

 

14-بيمه با شرایط اظهار نامه اي (شناور) Floating Policy : اين پوشش معمولاً براي موجودي انبارها با توجه به نوسان موجودي صادر و حق بيمه متناسب با ميزان موجودي محاسبه مي شود. بر اساس شرايط بيمه اظهار نامه اي، بيمه گذار موظف است پايان هر ماه لغايت پانزدهم ماه بعد حداكثر موجودي مورد بيمه را طبق اسناد ودفاتر خودكتباً به بيمه گر اظهار كند.

درصورت وقوع خسارت احتمالي، حداكثر تعهد بيمه گربراساس ارزش موجودي اوليه مندرج در بيمه نامه ويا آخرين اظهارنامه خواهدبود.

 

15-بيمه با شرايط جايگزيني و بازسازيReplacement : تورم وافزايش قيمتها موجب شده قيمت ساختمانها وماشين آلات واحدهاي صنعتي نيز بطور روزافزون افزايش يابد. لذا بيمه گذاراني كه ساختمان وماشين آلات آنها دراثر آتش سوزي از بين مي رود قادر نيستنداز محل خساراتي كه از شركت بيمه دريافت مي كنند، ساختمان و ماشين آلات از بين رفته را جايگزين و بازسازي كنند.

بيمه دانا با ارائه بيمه با شرايط جايگزيني وبازسازي به بيمه گذاران، درصورتي كه ساختمان وماشين آلات آنها دراثر آتش سوزي وساير خطرات تحت پوشش بيمه نامه از بين برود، ارزش جايگزيني وتجديدساختمان را پرداخت مي كندمشروط برآنكه موردبيمه با ارزش واقعي بيمه شده باشد.اين پوشش مخصوص ساختمانها وماشين آلات كارخانه ها است و شامل موجودي نمي شود.

توضيح : هزينه هاي جايگزيني اموال تلف شده ويا تعمير وتعويض قسمتهاي آسيب ديده(بازسازي)دراثر خطرات تحت پوشش و با رعايت شرايط مندرج دربيمه نامه درتعهد بيمه گر است، مشروط براينكه مبلغ بيمه شده از ارزش روز اموال بيمه شده در زمان صدور بيمه نامه كمتر نباشد.

صدور بيمه نامه آتش سوزي

احتمال وقوع آتش سوزي هميشه ودر همه جا وجود دارد. روزانه چندين مورد از منازل مسكوني، اماكن تجاري و واحدهاي صنعتي دراثرعوامل مختلف دچارآتش سوزي مي شوند و در نتيجه صاحبان آنان خسارت مالي زيادي متحمل مي شوند. براين باوريم كه بيمه آتش سوزي بيمه دانا دارنده اولين گواهي نامه ISO 9001: 2000  مديريت كيفيت درصنعت بيمه كشور مي تواند آرامش خاطر شمارا فراهم آورده ودرصورت وقوع حادثه با جبران خسارات وارده، زيانديدگان را از نظر مالي به حالت تعادل برساند.

درصورت تمايل به صدور بيمه نامه مي توانيد از طريق شعب ونمايندگيهاي بيمه دانا درسراسر كشور، براي تكميل پرسشنامه وپيشنهاد بيمه آتش سوزي اقدام فرمائيد، دراسرع وقت ودرصورت لزوم، پس از بازديد از محل مورد پيشنهاد، بيمه نامه صادر وتقديم مي گردد.

 

حق بيمه خطرات اصلي و اضافي

در بيمه آتش سوزي با توجه به نوع مورد بيمه و درجه خطر آن ، ريسكها از 1 تا 9 طبقه بندي شده است .

به عنوان مثال حق بيمه آتش سوزي منزل مسكوني با نرخ 17 / 0 در هزار به شرح زیر می باشد:

ارزش مورد بيمه

خطرات تحت پوشش

نرخ حق بيمه

حق بيمه سالانه

ساختمان 000ر 000ر 400 ريال

آتش سوزي- صاعقه-انفجار

17 / 0 درهزار

000ر 68ريال

اثاثيه     000ر 000ر 100 ريال

آتش سوزي- صاعقه-انفجار

17 / 0 درهزار

000ر 17 ريال

جمع كل حق بيمه سالانه

000ر 85 ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه:

حق بیمه فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

درصورتيكه ارزش مورد بيمه بيشتر باشد، حق بيمه نيز به همان نسبت افزايش مي يابد.

 

در واقع با پرداختن سالانه 8500 تومان حق بيمه، ساختمان مسكوني و اثاثيه شما به ميزان سرمايه مندرج در جدول فوق تحت پوشش قرار ميگيرد و در صورت وقوع خطرات تحت پوشش، خسارات وارده جبران مي شود.

 

اگر ما ايرانيان به واقعيت هاي اطراف خود با نگاه عميق تري بنگريم واندكي درهزينه هاي زايد وگزافي كه بابت موارد غيرضروري به طور روزانه صرف مي نماييم ، صرفه جوئي كنيم، هزينه بيمه نمودن ساختمان واثاثيه منزل خود را به راحتي تأمين خواهيم كرد و در صورت بروز حوادث، ديگر منتظر كمك دولت وديگران نبوده وبا مراجعه به شركت بيمه هزينه خسارات وارده را دريافت خواهيم كرد. 

 

بيمه نامه Policy   

         نظيم قرارداد بيمه (بيمه نامه) اساسي ترين و مهمترين نقش را در تعيين رابطه بيمه گر و بيمـه گـذار ايفـاء ميكند زيـرا قـرارداد بيمـه است كه حـدود تعهدات طرفين را مشخص كرده و بموجب آن بيمه گذارعهده دارپرداخت حق بيمه وبيمه گر متعهدجبران خسارت وارد به بيمه گذار ميشود .

بيمه نامه آتش سوزي همانند ساير بيمه نامه ها دارای شرايط عمومي، خصوصي و شرايط ويژه می باشد.

 

شرايط عموميGeneral Conditions

          شـــرايط عمومي بيمه نامه كه با توجه به قوانين و مقررات بيمه در ايران تنظيم شده است براي كليه بيمه گذاران يكســــان ميباشد و همانطور كه از نام آن پيداست بطرح مسائل كلي كه ناظر به عموم بيمه گذاران است ميپردازد لذا همه بيمه گراني كه در يك كشور فعاليت ميكنند بايستي از شرايط عمومي واحدي تبعيت كنند .زيرا اگر قرار باشد هر بيمه گري شرايط عمومي خاص را اعمال كند وحدت رويه در تنظيم قراردادها مخدوش شده و هر بيمه گر بنا به سليقه خود با بيمه گذار رفتار خواهد كرد .

  مسائل عمده اي كه در شرايط عمومي مورد بحث قرار مي گيرد عبارتست از :

تعيين حدود و ثغور و تكاليف طرفين قرارداد در رابطه با موضوع بيمه و مشخص كردن خطرهاي اصلي مورد تعهد ، در واقع شرايط عمومي به تعيين خطرهائي كه ممكن است موضوع بيمه قـرار گيرد ميپردازد و لذا ميزان سرمايه و خطرات اصلي و مدت بيمه ، مشخصات مورد بيمه و بيمه گذار و مبلغ حق بيمه بعهده شرايط خصوصي است و بهمين علت نيز شرايط خصوصي حائز اهميت زيادي ميباشد .

 

 

وظايف بيمه گذاردر صورت وقوع حادثه
بر اساس ماده 23شرايط عمومي بيمه نامه اتش سوزي در صورت وقوع حادثه بيمه گذار موظف است :

1- حداكثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد .

2-حداكثر ظرف 10روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه ، فهرست اشياء نجات داده شده ، محل جديد آن ها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد .

3-براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع خسارت يا بعد از وقوع حادثه كليه اقدامات لازم را به عمل آورد .

4-بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد ، مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و با رعايت منافع عمومي ضروري باشد .

5- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا 15روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آن ها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه را در اختيار بيمه گر قراردهد .

 

مواردي كه موجب كاهش جبران خسارت مي شود

مطابق ماده 27 شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي در موارد زير بيمه گر مي تواند پرداخخسارت را رد نمايد يا اين كه آن را به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وي كاهش دهد .

1- هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي روي داده باشد .

2-هر گاه بيمه گذار به وظايف مندرج در ماده "23 " شرايط عمومي عمل ننموده باشد و در نتيجه ميزان خسارت افزايش يافته و يا به حقوق بيمه گر خدشه وارد آيد .

 

استثنائات Exclusions

-تعيين خسارتهائيكه از شمول بيمه نامه آتش سوزي خارج است :

 معمولا" خسارتهاي زير از شمول بيمه نامه هاي آتش سوزي خارج است .

- خسارتهائيكه نميتواند از آتش سوزي ناشي شده باشد مانند شيئي كه در بخاري افتاده باشد .

- خسارتهائيكه عمدا" از طرف بيمه گذار يا ذوالحقوق و يا با مشاركت و معاونت آنان وارد آيد .

- خسارتهاي غيرآتش سوزي كه از عيب ذاتي يا اكسيداسيون مورد بيمه ناشي شود .

- خسارتهاي ناشي از جنگ ، جنگ داخلي ، شورش ، انقلاب ، تروريسم و ......

- خسارتهاي ناشي از زلزله ، آتشفشان ، سيل و طغيان آب . مگر توافق خاصي در اين زمينه شده باشد .

- خسارتهاي ناشي از تشعشعات اتمي .

 

 - تـاريـخ شروع تعهد بيمه گر The beginning of Insurance

           واضح است كه تاريخ دقيق شروع و مدت اعتبار بيمه نامه در شرايط خصوصي قيد ميشود لكن بطور كلي بمحض صدور بيمه نامه و در موارديكه قرارداد عمومي  از طرف بيمه گذار نيز امضاء ميشود بمحض امضاء آن از طرف بيمه گر و بيمه گذار ، بيمه گر ميتواند اجراي قرارداد را از طرف ديگر بخواهد لكن آثار قرارداد از ساعت 24 روز پرداخت حق بيمه محقق خواهد شد مگر اينكه در شرايط خصوصي شرط ديگري شده باشد .


- محل مورد بيمه
Place of Object Insured

          محل مورد بيمه همان مكاني است كه در شرايط خصوصي ذكر شده بنابراين در صورت انتقال اشياء مورد بيمه از محل مذكور بجاي ديگر تضمين بيمه گر اثر خود را از دست ميـدهـد.مگراينكه خلاف آن شرطي بين طرفين شده باشد محل مورد بيمه از هر جهت براي بيمه گر حائز اهميت است يكي از جهت اطراف و جوانب آن كه در چه موقعيتي قرار دارد و ديگري از نظر تجمع خطر چون معمولا" بيمه گران باتوجه به تجمع خطر تا ميزان معيني خطرهاي واقع در يك منطقه را قبول ميكنند .


- انتقال مالكيت
Transfer of Proprietorship

          در صـــورتيكه مالكيت مورد بيمه بهرعلت به ديگري منتقل شود كليه حقوق وتعهدات ناشي از بيمه نامه به منتقل اليه محول خواهد شد مشروط براينكه بيمه گر موافقت خود را اعلام داشته باشد .

- انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر Subrogation (اصل قائم مقامي )

           بيمه گر تاميزان مبلغي كه خسارت ميپردازد جانشين بيمه گذار خواهد شد وكليه حقوقي كه ممكن است بيمه گذار از لحظه وقوع حادثه عليه مقصرين حادثه داشته باشد به بيمه گر منتقل ميشود .


- موارد فسخ وانفساخ بيمه نامه آتش سوزي
Cancellation

           بيمه نامه آتش سوزي ممكن است قبل از انقضاء مدت بيمه تعيين شده در شرايط خصوصي از طرف بيمه گــر و يــا بيمه گذار ، فسخ و يا در مواردي منفسخ شود در مورد فسخ يكي از طرفين كه حــــق فســـخ دارد اقدام بعمل فسخ ميكند در حاليكه در خصوص انفساخ احتياجي به اقدام از طرف بيمه گذار يا بيمه گر نيست از موارد انفساخ يكي از بين رفتن شيئي بيمه شده بعلتي بجز خطرات بيمه شده مثل خطر جنگ و يا سلب عمليات بيمه گري از بيمه گر ميباشد.


- موارد ابطال بيمه نامه ، بيمه نامه آتش سوزي در موارد زير باطل خواهد شد :

- درصورت فاقدبودن يكي از شرايط اساسي عقد از قبيل فقدان اهليت طرفين ، فقدان مورد بيمه ،  عدم پرداخت حق بيمه از طرف بيمه گذار ، فقدان قصد و رضاي طرفين هرگاه بيمه گذار يا نماينده وي عمـدا" اظهارات كاذب بنمايد ، و يا به قصد تقلب مـورد بيمه را بيش از قيمت واقعـي بيمه كرده باشد و يا قبل از انعقاد قـرارداد ، خطـر آتش ســوزي واقـع شــده باشد بدين معني كه بيمه گذار بدون اطلاع از وقوع آتش سوزي مـورد بيمه را در مقابل خطر آتش سوزي بيمه كند ولي بعدا" معلوم شود كه خطر آتش سوزي قبلا" اتفاق افتاده است .

 

- حل اختلاف "داوري" Arbitration

          در صورتيكه نظر كارشناس بيمه گر مورد قبول بيمه گذار قرار نگيرد و يا نسبت به صلاحيت او معترض باشد ميتواند كارشناسي از طرف خود انتخاب نمايد كه باتفاق كارشناس منتخب بيمه گر كار رسيدگي به خسارت را مورد بررسي مجدد قرار دهند در اينمورد چنانچه هر يك از طرفين در مدت زمان معين نسبت به انتخاب كارشناس خود اقدام ننمايند كارشناس دوم از طرف دادگاه شهرستان محل موضوع بيمه انتخاب خواهد شد .
-مرور زمان
Statute of Limitations

          كليه دعاوي ناشي از بيمه پس از انقضاء دو سال از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوا مشمول مرور زمان ميگردد .

- بيمه مضاعف Double Insurance

          اگر تمام يا قسمتي از مورد بيمه بموجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و همان مدت نـزد بيمه گر ديگري بيمه شده باشد و يا بعدا" بيمه شود بيمه گذار بايد مراتب را بدون تاخير و با ذكر نام بيمه گر جـديد و مـبلغ بـيمه شده به اطلاع بيمه گر اوليه برساند . در صورت وقوع حادثه مسووليت بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد . چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه نامه ديگري مانند بيمه نامه باربري كه قبل از شروع بيمه نامه آتش سوزي تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسووليت بيمه گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه بوسيله بيمه نامه مقدم ، تامين نشده است .

 

شرايط خصوصي Special Conditions

          شرايط خصوصي در واقع مكمل شرايط عمومي و مشخص كننده جزئيات قرارداد بيمه و  تعهدات  ناشي از آن ميباشد و برخلاف شرايط عمومي نسبت به تمام بيمه گذاران يكسان نبوده و نسبت به هر بيمه گذار و هر مورد بيمه ،متفاوت ميباشد شرايط خصوصي مشخص كننده عناصر زير است :

1- بيمه گر Underwriter : نام بيمه گر كه طرف اصلي قرارداد بيمه آتش سوزي است و تعهد جبران خسارت در مقابل بيمه گذار را بر عهده ميگيرد بايد در شرايط خصوصي بيمه نامه منعكس گردد .

2- بيمه گذار
Insurer : بيمه گذار شخصي است كه طرف قرارداد شركت بيمه بوده و پرداخت حق بيمه را تعهد مي كند هر كس كه نفع يا مسؤليتي نسبت به سرمايه بيمه داشته باشد ميتواند به انعقاد قرارداد بيمه آتش سوزي اقدام كند .

  

3- سرمايه بيمه شده Sum Insured : تعيين مبلغ بيمه شده حائز اهميت فراواني است زيرا سرمايه بيمه شده است كه حداكثر تعهد بيمه گر را روشن ميسازد در اين خصوص نه تنها جمع كل مبلغ بيمه شده بـايستـي معلـوم باشد بلكه چنانچه مورد بيمه داراي اقلام مختلف باشد بهتر است ارزش هر يك از اقلام به تفكيك در بيمه نامه قيد گردد .


4- حق بيمه
Premium : حق بيمه مبلغ مورد تعهد بيمه گذار است كه ما به ازاء تعهدي است كه بيمه گر بجهت جبـران خسارت احتمالي بعهده ميگيرد بهمين علت انجام تعهد بيمه گر موكول به انجام تعهد بيمه گذار يعني پرداخت حق بيمه خواهد بود كه اگر توافق خاصي در مورد تقسيط حق بيمه بين طرفين قرارداد بعمل نيامده باشد ، بايستي نقدا" پرداخت شود .

 

شرايط ويژه Particulars

        اين شرايط مربوط به مواردي است كه اگر در قرارداد قيد نشود بيمه شامل آن ها نمي شود . (مانند پوشش دادن خطرهايي كه در شرايط عمومي استثنا هستند) ، اين موارد عبارتند از :

1- صدرو بـيمه نامه براساس اولين خسارت يا اولين آتش سوزي ( فرست لاس ) كه قاعده نسبي در آن اجرا نمي شود .

2- شروع آثار بيمه اي همزمان با بعد از صدور قرارداد است . اگر تاريخي مقدم بر تاريخ صدور بيمه نامه ، تاريخ اعتبار قرارداد مورد نظر باشد بايد در شرايط ويژه قيد شود .

3- داشتن پوشش بيمه اي براي خطرهاي استثنا شده با پرداخت حق بيمه اضافي (مانند خطر جنگ ) بايد در شرايط ويژه قيد شود .

4- به موجب شرايط عمومي ، محل مورد بيمه بايد ثابت باشد . خلاف آن بايد با موافقت بيمه گر در شرايط ويژه ذكر شود .

5- به موجب ماده 30 شرايط عمومي ، خسارتهاي مربوط به مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قيمتي ، جواهر ، مرواريد ، سنگ هاي قيمتي سوارنشده و هر گونه اسناد و نسخ خطي و بازسازي نقشه جمع آوري مجموعه اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني از شمول بيمه خارج است (مگر اين كه در شرايط ويژه قيد شود).

6- تعهد بيمه گر پرداخت ميزان مشخصي وجه نقد برابر با خسارت وارده است . ارزش و علاقه شخصي ملاك نيست (مگر با موافقت بيمه گر و درج در شرايط ويژه) .

7- پرداخت حق بيمه وپرداخت خسارت به پول رايج كشوري است كه بيمه نامه در آن صادر شده است . هرگونه توافق براي صدور بيمه نامه به پول خارجي بايد در شرايط ويژه قيد شود .

 

 

      

V3.9.8.211